Dogodilo se na današnji dan 23. prosinca

Začetak Hrvatskog državnog arhiva – 1643.
Škrinja privilegija imala je zaštitnu bravu s tri ključa. Današnji dan 1643. može se smatrati simboličnim začetkom Hrvatskog državnog arhiva, koji je svoje ishodište imao u tzv. Škrinji privilegija (lat. Cista privilegiorum). U tu je drvenu škrinju tadašnji vrhovni poreznik i blagajnik Kraljevstva Ivan Zakmardi dao pohraniti isprave, zakone i privilegije Hrvatskoga Kraljevstva dostupne u to vrijeme. Drvena škrinja, koja je služila za pohranu navedenih predmeta čuva se danas u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

Ruski car Aleksandar I. – pobjednik nad Napoleonom Bonaparteom – 1777.
Bio je unuk znamenite carice Katarine II. Velike, a na njenom je dvoru i odgojen. Dana 23. prosinca 1777. godine rođen je ruski car Aleksandar I.

Židov koji je želio savez s nacistima i fašistima – 1907.
Stern je Britance smatrao većim neprijateljima Židova od nacista. Dana 23. prosinca 1907. godine rođen je Avraham Stern, osnivač židovske militantne cionističke skupine Lehi, koja se borila protiv Britanca. Lehi je bila kratica za Lohamei Herut Israel što znači otprilike Borci za slobodu Izraela. Cilj te organizacije bio je ostvarivanje nezavisne židovske države u Palestini. Budući da je u to doba nad Palestinom vrhovnu vlast imala Velika Britanija, pripadnici Lehija borili su se protiv Britanaca želeći ih prisiliti da Židovima konačno daju nezavisnost.

Zloglasni šef sovjetske policije koga je Staljin zvao moj Himmler – 1953.
Berija je bio šef sovjetskog NKVD-a, organa koji je objedinjavao i redovitu i tajnu policiju, te je bio na čelu gulaga. Dana 23. prosinca 1953 godine smaknut je najzloglasniji Staljinov suradnik Lavrentij Berija. Bio je šef sovjetskog NKVD-a, organa koji je objedinjavao i redovitu i tajnu policiju, te je bio na čelu gulaga. Sam Staljin je na Jalti predstavio Beriju američkom predsjedniku Rooseveltu riječima moj Himmler.

Ustrojena 7. gardijska brigada Pume – 1992.
Kruna njihova djelovanja bio je ulazak u Knin tijekom operacije Oluja. Slavna 7. gardijska brigada Pume ustrojena je u Varaždinu 23. prosinca 1992. godine.