Procurili novi dokumenti: Sebiji Izetbegović priznali ispite koje nikad nije položila?!

I dok je sve u vezi s visokoškolskim obrazovanjem Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a i supruge Bakira Izetbegovića, lidera SDA, već mjesecima šuplje poput švicarskog sira, Avaz je u posjedu nove, ekskluzivne dokumentacije koja otkriva da su na Medicinskom fakultetu u Sarajevu „profesorici“ priznati ispiti koje nikad nije ni polagala na poslijediplomskom studiju u Zagrebu.

Ne zna se ni tko je ni kada rukom ispisao i priložio ove dokumente, za koje je tadašnji dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Nedžad Mulabegović izdao uvjerenje u svrhu prijave na natječaj. Tada je munjevito i krenula Sebijina akademska karijera, piše Avaz.

Radi se o uvjerenju od 5. lipnja 1996. godine, u kojem stoji:

“Izetbegović Sebija, doktor medicine, položila je sve ispite i ispunila sve ostale obaveze na postdiplomskom studiju iz Osnova medicinskih istraživanja – Eksperimentalna medicina Medicinskog fakulteta u Sarajevu.”

O ovome je Županijska uprava za inspekcijske poslove Sarajevo obavijestila Tužiteljstvo Kantona Sarajevo, koje već godinu provjerava Sebijinu diplomu, uza sve dokaze iz Zagreba da aktualna direktorica KCUS-a nije završila poslijediplomski studij “Ultrasound in clinical medicine”, niti da joj je na tom studiju izdana bilo kakva diploma.

To je potvrdio i indeks, koji je objavio Avaz, također rukom ispisan, bez pečata bilo kojeg profesora ove visokoškolske ustanove.

To potvrđuju i dva lista papira na kojima je rukom upisano deset ispita s ocjenama Sebije Izetbegović, i to na engleskom jeziku, ali bez ikakva pečata niti ovjere dokumenta. Pobrojane su i ocjene, među kojima su i tri devetke.

Da stvar bude gora, ad hoc povjerenstvo Medicinskog fakulteta u Sarajevu, osnovano na osnovi zahtjeva Senata Univerziteta u Sarajevu, prije nekoliko dana utvrdilo je da je sa Sebijinim ispitima sve u redu te da imaju originalni dokument pisan rukom o ekvivalenciji ocjena.

Na čelu ovoga povjerenstva je Erna Suljić, Sebijina desna ruka i osoba od povjerenja.

Upravo se radi o dva lista papira s 10 ocjena koje su rukom ispisane, a koje u Zagrebu Sebija nije ni položila.

Prije dva tjedna, podsjetimo, Suljić je na sjednici Senata tvrdila da je dokumentacija otuđena.

Ustvari, Sebiji su priznati položeni ispiti i stečena prava s druge visokoškolske ustanove iz Zagreba, u skladu s nastavnim planovima i programima poslijediplomskog studija u Sarajevu, što je u inspekcijskom nalazu potvrdio tadašnji v. d. dekana Mirsad Dorić.

“Napominjem da se u konkretnom slučaju radilo o priznavanju stečenih prava i položenih ispita s druge visokoškolske ustanove, ali u skladu s nastavnim planovima i programima poslijediplomskog studija u Sarajevu, što potvrđuje i javna isprava, odnosno uvjerenje od 5. lipnja 1996.”, naveo je Dorić u junu prošle godine inspektorima.

Međutim, ono što ne ide u prilog Sebijinim „spasiocima“, koji su je u žurbi da je spase, objavom lažnog indeksa u režimskim medijima, samo još više ukopali – da nije mogla za 17 dana položiti prvi ispit – jesu dodatni dokazi iz Zagreba koji su u posjedu Avaza.

U ožujku je s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rečeno da „u dosjeu Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a, ne postoji dokumentacija na temelju koje bismo mogli potvrditi vjerodostojnost indeksa i izdati uvjerenje o položenim ispitima“.

Ali, u dodatnom pojašnjenju koje je Ministarstvo znanosti Hrvatske tražilo od ove ustanove s pitanjem – zašto nije moguće doći do informacije o tome je li imenovana položila neki kolegij te je li imenovana diplomirala, je li joj izdana diploma, koji je nadnevak diplomiranja i broj diplomiranja, navedeno je:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dao je pojašnjenje kako u dosjeu Sebije Izetbegović ne postoji dokumentacija o polaganju ispita te da imenovana nakon polaganja ispita nije vratila u Studentsku referadu niti indeks niti ispitnu dokumentaciju na temelju koje bi joj se upisalo polaganje ispita u evidenciju.

Također, odgovoreno je kako „imenovana nije završila poslijediplomski studij „Ultrasound in clinical medicine“.

Nema ni podataka o tome koji su položeni ispiti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (prema indeksu) ekvivalenti ispitima prema Nastavnom planu i programu Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Sve ovo sada istražuje i Ured za borbu protiv korupcije Sarajevske županije.

U informaciji Tužiteljstvu tvrdi se da je Medicinski fakultet Sarajevo, u postupku stjecanja znanstvenog stupnja Sebije Izetbegović, postupao u skladu s tadašnjim propisima iz područja visokog obrazovanja. Ali za takvu tvrdnju ne postoji važeći dokument.

To se odnosi, prije svega, na Statut Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je propisivao način prelaska studenta s drugih medicinskih fakulteta i priznavanje položenih ispita, u smislu da je odluku o prelasku studenta donosio Savjet fakulteta na prijedlog dekana, a da je odluku o priznavanju ispita donosio Dekanat po prethodno pribavljenom mišljenju predmetnog nastavnika, odnosno katedre.

U inspekcijskom nalazu navedeno je i da je dokumentacija za obranu doktorske disertacije nepotpuna. Nermana Šemić, šefica Službe za nastavu na Medicinskom fakultetu, izjavila je da je ustanovljeno da su dosjei za prijavu i obranu magistarskog rada, prijavu i obranu doktorske disertacije nepotpuni, odnosno da ne sadrže kompletnu dokumentaciju.

Hercegovina24 / Avaz.ba