NA DANAŠNJI DAN 14. STUDENOGA

MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB

August Šenoa – tvorac moderne hrvatske književnosti (1838.)
Jedan od najvećih hrvatskih književnika, dramaturg, kritičar, prevoditelj i zagrebački kroničar August Šenoa rođen je u Zagrebu 14. studenog 1838. godine

Turci proglasili Sveti rat (Džihad) protiv Antante – 1914.
Zanimljivo je da se tim činom Tursko Carstvo svrstalo na istu stranu na kojoj je bila i Hrvatska (tada u sastavu Austro-Ugarske)

Medicinski fakultet u Zagrebu osnovan je u doba Prvog svjetskog rata (1917.)
Još davne 1790. godine pojavili su se prijedlozi za osnivanjem medicinskog studija u Hrvatskoj, no tijekom dugog vremenskog razdoblja to je ostalo neostvareno. Hrvatski sabor je u siječnju 1874. godine proglasio Zakonski članak ob ustrojstvu sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, kojim su u sklopu modernog Sveučilišta utemeljena četiri fakulteta: Bogoslovni, Pravno-državoslovni, Mudroslovni i Liječnički. Prva tri fakulteta započela su s radom iste godine, dok je otvaranje Liječničkog fakulteta ostavljeno za kasnije, čim se osiguraju sredstva za njegovo djelovanje. Tako je osnivanje prvog medicinskog fakulteta u Hrvatskoj moralo pričekati više od 40 godina. Napokon, u siječnju ratne 1917. godine na sjednici Hrvatskog sabora narodni zastupnik Milan Rojc ponovo je pokrenuo pitanje osnivanja Medicinskog fakulteta. Iste godine 13. studenog Sabor donosi odluku o osnivanju tog fakulteta, a Dvorskoj kancelariji u Beču predložena su tri profesora-osnivača. To su bili: dr. Theodor Wickerhauser, dr. Miroslav Čačković i dr. Dragutin Mašek. Oni su trebali organizirati fakultet, postaviti dekana i brinuti se o popunjavanju katedara. Za prvog dekana izabran je prof. dr. Miroslav Čačković. Najznačajniji događaj za Medicinski fakultet u Zagrebu zbio se 17. prosinca 1917. kada je Zemaljska vlada, točnije Odjel za Bogoštovlje i nastavu sazvao prvu konferenciju nastavnika u vezi s predavanjima za prvi semestar nastave na Medicinskom fakultetu. Ovaj datum danas se slavi kao Dan Medicinskog fakulteta. Medicinski fakultet počeo je u praksi s radom 12. siječnja 1918. godine, kad je dr. Drago Perović održao prvo predavanje pod naslovom: “O smjeru nastavnog i znanstvenog rada u anatomiji”. Napomenimo da se upravo u doba ustrojavanja zagrebačkog Medicinskog fakulteta pojavila u svijetu strahovita pandemija gripe, jedna od najvećih u zabilježenoj svjetskoj povijesti (tzv. Španjolska gripa). Ona je poharala svijet potkraj Prvog svjetskog rata i pretpostavlja se da je ubila desetke milijuna ljudi.

Boutros Boutros-Ghali – glavni tajnik UN-a koji nije bio po volji SAD-a (1922.)
Dana 14. studenog 1922. godine u egipatskoj obitelji koptskih kršćana rođen je Boutros Boutros-Ghali, glavni tajnik Ujedinjenih naroda.

Najviši nacistički zapovjednik koji je umro u sovjetskom zarobljeništvu – 1954.
Hitler je 1942. dao von Kleistu zapovjedništvo na grupom armija koja je trebala zauzeti Kavkaz, na krajnjem jugu Istočnog bojišta.