DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN 6. PROSINCA

SVETI NIKOLA

DANAS JE SVETI NIKOLA – Šestog prosinca slavi se dan sv. Nikole u spomen na sveca koji je u četvrtom stoljeću umro mučeničkom smrću u tamnici nakon teškog zlostavljanja. Sv. Nikola bio je biskup u gradu Miri (danas Demre u Turskoj),a poznat je kao zaštitnik djece, pomoraca,djevojaka, siromaha, studenata, farmaceuta, pekara, ribara, zatvorenika, trgovaca i putnika. Sveti Nikola danas je najpoznatiji po skrivenom darivanju, osobito djece. Ta tradicija vuče korijene iz legende o propalom bogatašu i njegove tri kćeri. Prema predaji u blizini roditeljske kuće sv. Nikole živio je bogat čovjek koji je izgubivši carsku službu ostao bez cijelog imetka. Imao je tri kćeri koje se nisu mogle udati jer otac nije imao za miraz. Nesretni otac odlučio je zaraditi tako da kćeri osudi na prostituciju. Sv. Nikola je tijekom noći potajno stavio u njihovu kuću tri vrećice zlatnika (po jednoj verziji kroz prozor, po drugoj kroz dimnjak). To im je omogućilo udaju, a sv. Nikolu se i danas prepoznaje kao darivatelja. Sveti Nikola danas je najpoznatiji po skrivenom darivanju, osobito djece. Ta tradicija vuče korijene iz legende o propalom bogatašu i njegove tri kćeri. Prema predaji u blizini roditeljske kuće sv. Nikole živio je bogat čovjek koji je izgubivši carsku službu ostao bez cijelog imetka. Imao je tri kćeri koje se nisu mogle udati jer otac nije imao za miraz. Nesretni otac odlučio je zaraditi tako da kćeri osudi na prostituciju. Sv. Nikola je tijekom noći potajno stavio u njihovu kuću tri vrećice zlatnika (po jednoj verziji kroz prozor, po drugoj kroz dimnjak). To im je omogućilo udaju, a sv. Nikolu se i danas prepoznaje kao darivatelja.

Slavna pobjeda Hrvata nad Osmanlijama kod Ivanića (1586.)
Hrvatski vojnici ostvarili su pobjedu nad Osmanlijama koja je snažno podigla optimizam u našim krajevima, 6. prosinca 1586. kod Ivanić-Grada.

Prvi rektor zagrebačkog Sveučilišta bio je svećenik – 1878.
Mesić je bio zaređeni svećenik, aktivno se bavio povijesnim znanostima i postao je profesor povijesti na zagrebačkom Sveučilištu. Dana 6. prosinca 1878. je umro.

Prvo cijepljenje čovjeka (1890.)
Francuski liječnik i fiziolog Charles Robert Richet (1850. – 1935.) dobio je 1913. Nobelovu nagradu za medicinu zbog istraživačkog rada na području anafilakse.

Umro Werner von Siemens – 1892.
Prema Werneru von Siemensu nazvana je mjerna jedinica za električnu vodljivost, koja je uvedena u Međunarodni sustav jedinica (SI).

Pavo Urban poginuo snimajući bombardiranje Straduna (1991.)
Šestog prosinca 1991. godine izveden je najžešći napad na Dubrovnik tijekom Domovinskog rata, a na meti agresora posebno je bila stara gradska jezgra.