ZAVRŠENA KONFERENCIJA PR DAYS MOSTARIENSIS: Posebno priznanje HT Eronetu, izlagale Brkić-Milinković i Leko

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru završena je sedma Međunarodna znanstveno-stručna konferencija PR, Media & Sport Days Mostariensis s područja odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija o temi Sport Media & PR Convergence. HT Eronet dobio je Posebno priznanje Filozofskog fakulteta i Studija odnosa s javnošću za ostvarenu suradnju, podršku i osobit doprinos u provedbi praktične nastave.

Priznanje su rukovoditeljici Odjela za korporativne komunikacije Misijani Brkić-Milinković uručili v.d. dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. Dražen Barbarić i pročelnik Studija odnosa s javnošću i predsjednik OO konferencije doc. dr. Marijan Primorac.

„Zahvaljujem kolegama s Filozofskog fakulteta i studija Odnosa s javnošću na ovom uistinu značajnom priznanju koje će nam biti daljnji poticaj da našu suradnju razvijamo u još boljem smjeru. Već nekoliko godina mlade kolege sa Studija odnosa s javnošću u Odjelu za korporativne komunikacije HT Eroneta stječu svoja prva praktična znanja. Ove godine planiramo uvesti i neke novine, a sve u cilju bolje i uspješnije praktične obuke naših budućih kolega PR-ovaca”, kazala je rukovoditeljica Eronetovih Korporativnih komunikacija.

Brkić-Milinković također je tijekom konferencije izlagala o temi: „Digitalna komunikacija vrhunskih sportaša na primjeru Ivana Dodiga“ te moderirala panel „Konvergencija medija i odnosi s javnošću – tehnologija, sadržaj, komunikacija“, na kojemu su sudjelovali: prof. dr. sc. Milica Kostić Stanković (Univerzitet u Beogradu), Mario Aunedi Medek  (Hrvatska udruga za odnose s javnošću), te doc. dr. sc. Marijan Primorac i dr. sc. Damir Vasilj sa Sveučilišta u Mostaru. 

Izlaganje na ovogodišnjoj konferenciji imala je i savjetnica člana Uprave i izvršnog direktora za nepokretnu mrežu HT Eroneta Ornela Leko, koja je govorila o temi „Digitalna transformacija i brendiranje poslodavaca u Bosni i Hercegovini“. Inače, Ornela Leko i Misijana Brkić-Milinković doktorandice su Interdisciplinarnog doktorskog studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Konferenciju PR, Media & Sport Days Mostariensis organizirali su Studij odnosa s javnošću i Studij novinarstva Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Fakultet za audiovizualne medije i kreativne tehnologije Sveučilišta primijenjenih znanosti Inland Norveška, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu te Sveučilište Sjever, priopćeno je iz Odjela za korporativne komunikacije HT Eroneta.