Zastupnički dom Skupštine FBiH danas raspravlja o proračunu za 2023. godinu

Kako javlja FENA, Zastupnički dom Skupštine Federacije BiH danas će održati prvu redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati Prijedlog ovogodišnjeg federalnog proračuna.

Proračun Federacije BiH, koji je predložila Vlada Federacije BiH, iznosi 6,7 milijardi KM i za nešto više od 1,1 milijardu KM je veći od prošlogodišnjeg budžeta.

Jedan od ključnih prioriteta pri planiranju proračunskih sredstava za ovu fiskalnu godinu bilo je osiguranje stabilnosti u isplatama mirovina, braniteljskih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih proračunom Federacije BiH.

Najveće povećanje se odnosi na isplatu mirovina po više različitih zakonskih osnova i to za 665 miliona KM.

Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida planirano je veće izdvajanje financijskih sredstava za isplate mirovina ostvarenih na osnovu Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-oslobodilačkog rata u iznosu do 22,2 miliona KM. Tekući transfer za invalidnine planiran je u iznosu od 278 miliona KM i veći je za 6,3 miliona KM.

Za osobe sa invaliditetom – neratne invalide planirano je 160 miliona KM, što je za 18 miliona KM više u odnosu na 2022. godinu.

Za provođenje Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH planirano je 28 miliona KM, što je povećanje za 10,5 miliona KM, dok transfer za provođenje Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH iznosi 106 miliona KM i predstavlja povećanje za 56 miliona KM u odnosu na fiskalnu 2022. godinu.

Podsticaj za poljoprivredu iznosi 160 miliona KM, što je povećanje subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima za 54 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

Između ostalog, planirane su subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u iznosu od 178 miliona KM, što je za 57,6 miliona KM više u odnosu na prethodni budžet.

Odbor za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkog doma već je razmatrao i prihvatio ovogodišnji budžet FBiH po žurnom postupku i predložio da ide u daljnju parlamentarnu proceduru.

Uz to usvojeni su zaključci, među kojima je taj da se preporučuje Vladi Federacije BiH da se prilikom raspodjele financijskih sredstava u iznosu od 200 miliona KM prema kantonima drži popisa iz 2013. godine kao i ranije, te će Odbor tražiti izjašnjenje Predstavničkog doma po tom zaključku.

Pored Prijedloga budžeta na sjednici će se kao popratni akt razmatrati i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Federacije BiH za 2023. godinu.

Također, na sjednici se poslanici trebaju izjasniti o davanju suglasnosti na ovogodišnje financijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i FERK-a.