Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pokretanju projekta izrade socijalne karte Republike Srpske

Vlada RS

Cilj projekta je uspostavljanje socijalne karte kao jedinstvenog informacijskog sustava – registra koji bi trebao da sadrži podatke o socijalno-ekonomskom statusu osoba korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.
Razvojem informacijskog sustava – registra socijalne karte, kao i donošenjem Zakona o socijalnoj karti, uspostavila bi se baza socijalno – ekonomskog statusa pojedinca korisnika određenog prava i sa njim povezanih osoba, način objedinjavanja, sadržaj, korištenje i čuvanje podataka, formiranje i prosljeđivanje notifikacija sa drugim informacijskim sustavima. Cilj uspostavljanja informacijskog sustava – registra je stvaranje jedinstvene evidencije u oblasti socijalne zaštite, kao i uspostavljanje mehanizama za provođenje racionalne i efikasne socijalne zaštite zasnovane na podacima o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca i obitelji u kojoj živi.
Predviđeno je da Projekat izrade socijalne karte Republike Srpske bude realiziran kroz tri faze: fazu analize postojećeg stanja u oblastima relevantnim za izradu socijalne karte i izrada prijedloga projektnog zadatka tehničkog rješenja; fazu uspostavljanje interoperabilnog informacijskog sustava za socijalnu kartu, te fazu automatiziranog provođenja upravnih postupaka u informacijskom sustavu za socijalnu kartu.
Po izradi prijedloga projektnog zadatka – prijedloga tehničkog rješenja, usporedo s drugom fazom, planiran je i završetak Nacrta zakona o socijalnoj karti.
Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo rada i braniteljsko-invalidske zaštite da pristupe identifikaciji svih nadležnih organa koji vode upravne i druge postupke i/ili posjeduju podatke relevantne za izradu socijalne karte.
Zadužuje se Ministarstvo za znanstveno – tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo i Generalni sekretarijat da, u saradnji sa nadležnim organima, upravlja i provodi proces uspostavljanja interoperabilnog informacijskog sustava za socijalnu kartu Republike Srpske.
Zadužuje se Ministarstvo za znanstveno – tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo da poduzme aktivnosti na izradi detaljnog prijedloga projektnog zadatka za uspostavljanje interoperabilnog informacijskog sustava za socijalnu kartu Republike Srpske s ciljem identifikacije i analize relevantnih propisa, kvaliteta postojećih elektronskih evidencija, registara, podataka i tehničke spremnosti institucija za provođenje projekta, kao i identificiranja potencijalnih rizika u realizaciji i vrijednost ukupne investicije.
Zadužuje se Ministarstvo financija da osigura financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 KM bez PDV-a za izradu prijedloga projektnog zadatka.
Zadužuju se svi organi nadležni u oblastima relevantnim za izradu socijalne karte da, u svrhu efikasne realizacije projekta, osiguraju i dostave potrebne informacije koje se odnose na provođenje upravnih postupaka u njihovoj nadležnosti, kao i da omoguće uvid u registre i baze podataka iz njihove nadležnosti.