Vlada Federacije BiH je dala suglasnost za imenovanje v.d. članova Uprave JP Elektroprivreda HZ HB

Kako su izvijestili iz Vlade F BiH, Vlada Federacije je jučer na sjednici održanoj u Mostaru, dala suglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave, Javnog poduzeća Elektroprivreda HZ HB, d.d. Mostar i to:

Drage Bage, dr.sc. dipl.ing.elektrotehnike , za v.d. generalnog direktora JP EP HZHB

Roberta Leske, dipl.iur., za v.d. izvršnog direktora za pravne poslove

Anabele Brekalo, dipl. oec., za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove

Dražena Zelenike, dipl.ing.elektrotehnike, za v.d. izvršnog direktora za proizvodnju električne energije

Ilije Bakalara, dipl.ing.elektrotehnike, za v.d. izvršnog direktora za distribuciju električne energije

Ivice Prskala, dipl. oec., za v.d. izvršnog direktora za opskrbu električnom energijom.