U ORGANIZACIJI UDRUGE BH HRVATA “PRSTEN” I GRADA ČAPLJINE- Održana konferencija “Gospodarska kriza u sjeni energetske krize – prilike i izazovi“

Konferencija je organizirana kroz četiri panela na kojoj su obrađene teme: „Rast u uvjetima neizvjesnosti inflacije” , „Ulaganja u obnovljive izvore energije u BiH- realni put gospodarstvenika“, te „Poslovna zona Lepenica – prezentacija“.

O temi ”Postizborna politička situacija u BiH – Opći izbori 2022”, na stručnoj konferenciji govorio je dr. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora. Naglasio je kako hrvatska politika u BiH snažno zagovara kandidatski status BiH u EU.

Ostali panelisti su bili Ante Odak član uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Dalibor Milinković, direktor u Razvojnoj banci BiH, Zoran Tabak član uprave EP HZ HB i načelnik Kiseljaka Mladen Mišurić -Ramljak.

Na samom početku u ime domaćina se obratio gradonačelnik Grada Čapljine dr. Smiljan Vidić, dok je istu otvorio i predstavio zaključke na kraju Svjetlan Stanić predsjednik Prstena.