Susret Odbora Europskog parlamenta za vanjske poslove i uprave Filozofskog fakulteta SUM-a

Željana Zovko i David MCallister susreli su se u Mostaru

Nakon što je BiH dobila kandidacijski status, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru susreli su se predsjednik Odbora Europskog parlamenta za vanjske poslove (AFET) David McAllister i potpredsjednica Željana Zovko s v.d. dekanom Filozofskog fakulteta doc. dr. sc. Draženom Barbarićem i prodekanicom za međunarodnu suradnju Jelenom Jurčić.

Vodstvo Filozofskog fakulteta sa Zovko i McAllisterom

„Tu smo u najsvečanijem trenutku kada je BiH dobila kandidacijski status za članstvo u EU. Sada će se od vlasti u BiH očekivati da ostave razmirice po strani te da krenu u ispunjavanje uvjeta kako bi BiH mogla krenuti dalje k europskom putu“, kazao je McAllister.

Željana Zovko je rekla kako sada BiH ulazi iz kruga druge lige u prvu ligu, ligu onih od kojih se stvarno očekuje da će zaista ući u Europsku uniju. „Samom činjenicom da je BiH postala zemlja kandidat i ukoliko dođe do brze uspostave vlasti i ispunjenja ovih 14 uvjeta može itekako povući ostatak zemalja Zapadnog Balkana što i jest cilj hrvatske diplomacije i nas u Europskom parlamentu. BiH postaje sidro stabilnosti, a ne nestabilnosti kao što je se stalno predstavlja“, priopćeno je sa SUM-a

Dekan Barbarić je Davidu McAllisteru i Željani Zovko uručio studiju Manjine u pluralističkoj demokraciji – Od posebnih prava do zlouporabe.

„U studiji su i moguća politička rješenja u BiH. Poznajem ljude sa Sveučilišta u Mostaru i oni su dolazili u Europski parlament i izlagali, drago mi je da sam mogao doći na Filozofski fakultet i Sveučilište u Mostaru“, kazao je McAllister.