Počinje provedba Međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike

01.03.2023 počinje provedba Međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 28. redovitoj sjednici, održanoj 22. srpnja 2022. godine, donijelo Odluku o ratifikaciji Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju  i Odluku o ratifikaciji  Administrativnog sporazuma o provedbi  Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke Republike, koji su  potpisani 18.svibnja 2021. godine u Sarajevu.

Navedeni akti  su  objavljeni  u “Službenom glasniku BiH- Međunarodni ugovori”, br. 8/22, a nakon razmjene instrumenata o potvrđivanju dvaju država, isti se provode od 1.ožujka 2023 godine.

U cilju pripreme za provedbu ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja održani su pregovori između organa za vezu  Bosne i Hercegovine i Češke Republike, od 20 -22.3.2023 god. u Pragu. Tijekom pregovora postignuta je suglasnost o sadržaju tiskanica  potrebnih za provođenje Ugovora. Na inicijativu češke strane, radi ostvarenja prava čeških osiguranika, bosanskohercegovačka strana izrazila je spremnost da zaključi sporazum o važenju Europske kartice zdravstvenog osiguranja tijekom  privremenog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine na jednom od slijedećih sastanaka. Obje strane izrazile su zadovoljstvo što je cijeli sastanak protekao u atmosferi otvorene suradnje i međusobnog uvažavanja