MUP – Izvod iz sažetka dnevnih događaja za protekla 24 sata (30.11/1.12.2022.godine)

Za protekla 24 sata (30.11/1.12.2022.godine), iz oblasti sprečavanja i otkrivanja kriminaliteta, na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona registrirano je 5 prijava; na području Konjica 3, na području Čapljine 1 i na području Čitluka 1.

Iz oblasti javnog reda i mira registrirana su 2 prekršaja, oba na području Mostara.

Iz oblasti sigurnosti prometa registrirano je 6 prometnih nesreća; na području Mostara 3, na području Konjica 1, na području Čapljine 1 i na području Neuma 1.