Majke Srebrenice u pismu UN-u Hrvatsku nazvale agresorom

Hrvatska vojska bila vojno angažirana u cilju okupacije dijela BiH i pripajanja Republici Hrvatskoj !

Foto: 24 sata "DOBRO DOŠLA KRALJICE BALKANA"

PISMO CITIRAMO U CIJELOSTI:

“Vijeće Sigurnosti UN-a je, nizom svojih rezolucija u vrijeme agresije na R BiH od 1992, do1995., pozvalo tadašnju SRJ-Srbiju i Republiku Hrvatsku da poštuju suverenitet BiH i da svoje vojne i druge oružane snage povuku iz BiH, te je Vijeće Sigurnosti UN-a smatralo da je neprihvatljivo političko miješanje i vojno prisustvo susjednih država u BiH.

ICTY, koji je osnovan 1993. godine, rezolucijom Vijeća sigurnosti UN- a je u svojim presudama, uz obilje dokaza, koristio i navedene rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, kao dokazni materijal. ICTY je presudio u pet (5) presuda da je u BiH bio međunarodni sukob i da je Hrvatska bila agresor na BiH, te da je Hrvatska vojska bila vojno angažirana u cilju okupacije dijela BiH i pripajanja Republici Hrvatskoj.

Pozivamo vas da, shodno Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i Akcijskom planu glavnoga tajnika iz 2007. godine, spriječite namjeru hrvatske Vlade da putem UN-a i NATO-a – vojno angažira svoje oružane snage u BiH posredstvom misije Altea – Eufora u BiH.

Posebno naglašavamo da glavni tužitelj MICT/ICTY-ja više od pola desetljeća informira VS UN-a da je Hrvatska, zajedno sa Srbijom, glavni kočničar progona zločinaca u regiji. Naime, glavni tužitelj ICTY/MICT-ja, u kontinuitetu od 2015., informira VS UN-a da Republika Hrvatska apsolutno ne surađuje u progonu zločinaca, da blokira istrage u BiH i da je postala utočište za ratne zločince.

Pozivamo vas da žurno zakažete rasprave u UN-u o izvještajima glavnog tužitelja ICTY/MICT-ja i ponašanja Republike Hrvatske, jer ovakva opstrukcija Republike Hrvatske u progonu ratnih zločinaca u BiH i regiji treba da pokrene mehanizme iz Akcijskog plana glavnog tajnika u situacijama kad se u državama gdje je počinjen zločin opstruira rad pravosuđa.

U ovakvim okolnostima, kada je Republika Hrvatska i po ocjeni ICTY/MICT međunarodni nositelj opstrukcija u procesuiranju teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava, hrvatska Vlada želi angažirati svoje oružane snage u BiH posredstvom NATO-a i UN-a što predstavlja prst u oko žrtvama.

Smatramo da se radi o pokušajima Republike Hrvatske da u danom trenutku ponovno destabilizira BiH i da UN putem svojih mehanizama mora zaustaviti zlonamjerne akcije hrvatske Vlade.

Tražimo žurne reakcije UN-a; rasprave u UN-u o izvještajima ICTY/MICT-ja od 2015. godine i primjenu adekvatnih mjera te pokretanje Akcijskog plana da se zaustavi djelovanje Republike Hrvatske“, navodi se u pismu koje smo prenijeli u cijelosti, bez komentara.