Izaslanstvo Grada Mostara na Svjetskom forumu za demokraciju 2022. u Strasbourgu

U Strasbourgu će se od 9. do 11. studenoga održati Svjetski forum za demokraciju na kojem će i Grad Mostar imati svoje predstavnike te će sam Mostar biti predstavljen kao pozitivan primjer deliberativne demokracije.

Savjetnik gradonačelnika Grada Mostara Marin Čuljak sudjelovat će na Svjetskom forumu za demokraciju, a osim njega iziaslanstvo će činiti i vijećnik u Gradskom vijeću Jasmin Pandur, priopćeno je iz Grada Mostara.

Polarizacija i demokratski angažman teme su o kojima će savjetnik gradonačelnika govoriti na Forumu koji će okupiti donositelje odluka, predstavnike nevladinih organizacija i civilnog društva, predstavnike akademske zajednice, mladih i ostale spremne razgovarati o rješenjima za ključne izazove demokracije u svijetu.

Svjetski forum za demokraciju je jedinstvena platforma za donositelje odluka i aktiviste gdje se raspravlja o rješenjima ključnih izazova za demokracije širom svijeta, a tema ovogodišnjeg foruma je “Demokracija: Nova nada?”

Mostar će u Strasbourgu biti predstavljen kao pozitivan primjer deliberativne demokracije. Prva faza ovog procesa bila je Skupština građana koja ima za cilj poticanje inkluzivnosti i uključivanje nedovoljno zastupljene društvene grupe u kreiranje politika.

Na forumu će se raspravljati o uspješnim inicijativama i akcijama koje imaju polazište u stvarnom životu. Zatim će se izraditi opća vodeća načela kako bi se potaknuli i podržali budući politički odgovori i djelovanje na terenu, stoji u priopćenju.