Grad Mostar poslao anketu za potrebe izrade Prostornog plana

Grad Mostar poslao je anketu za potrebe izrade Prostornog plana te zamolio građane da sudjeluju u istraživanju za potrebe izrade novog Prostornog plana.

Poštovane građanke i građani Grada Mostara,

Molimo Vas da se sudjelovanjem u anketi uključite u istraživanje koje se provodi za potrebe izrade novog Prostornog plana Grada Mostara za period 2021-2031. god. čiji je naručitelj Grad Mostar. Cilj ove ankete je motiviranje građana, grupa, udruženja, pravnih lica, civilnih organizacija i institucija da kroz izražavanje mišljenja, potreba i konstruktivnih prijedloga, doprinesu kreiranju inovativnog i realnog razvoja Grada Mostara. Važno nam je Vaše mišljenje, iskustvo, potrebe i ideje o tome kako bi se Vaše naselje i područje Grada Mostara trebali razvijati u budućnosti. Stoga Vas ljubazno molimo da odgovorite na pitanja u anketi i na taj način doprinesete boljem planiranju razvoja Vašeg naselja i Grada Mostara u cjelini. Anonimnost Vaših odgovora je zajamčena, a rezultati će se interpretirati isključivo na grupnoj razini i neće se koristiti u druge svrhe osim za potrebe izrade Prostornog plana Grada Mostara.

Napomena*:
Anketa sadrži pitanja o problemima i potrebama stanovništva Grada Mostara, obuhvata pitanja koja se odnose na mjesta stanovanja na području Grada Mostara pojedinačno, cjelovito na Grad Mostar i na individualna kućanstva. Molimo da provjerite popis naselja na prvom pitanju i odaberete naselje u kojem živite. Anketa je namijenjena svim zainteresiranim građanima, a pristupiti joj možete preko poveznice: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjLDKGdvs11aR8r7GQkGazcSHULV9AbEE2DHyXR5YMtv4unA/viewform?usp=sf_link