Dom naroda, Parlamenta BiH, usvojio je pet zakona koji su važni za europski put Bosne i Hercegovine

klix.ba

Dom naroda Parlamenta BiH danas je usvojio pet zakona koji su važni na putu ka Europskoj uniji. Riječ je o zakonima koje je ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta BiH

Foto: I. L./Klix.ba

Usvojena su tri zakona iz takozvanog europskog paketa koje je utvrdilo i u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH, a prošle sedmice usvojio Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Riječ je o Prijedlogu zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegovine, Prijedlogu zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH te Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH.

Prva dva zakona su usvojena u drugom, a treći u prvom čitanju. Zakon o VSTV-u će se u drugom čitanju razmatrati 6. rujna do kada se mogu podnositi amandmani.

Prije toga je usvojen Prijedlog zakona o vinima kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Ova dva zakona jučer su usvojena u Predstavničkom domu Parlamenta te za njih vlast također navodi da su važni na putu ka Europskoj uniji.

Na samom početku današnje sjednice Doma naroda zastupnik SDS-a Želimir Nešković je predložio da se na dnevni red uvrsti prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH. No, delegati iz Federacije to nisu prihvatili pa se ovaj prijedlog nije našao na dnevnom redu.

O usvojenim zakonima

Principi Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama, koji nosi oznaku EI, kao potvrdu usklađenosti s propisima EU u ovoj oblasti usmjereni su na jačanje transparentnosti i otvorenosti javne vlasti, slobodan i besplatan pristup informacijama, uz pravovremenost i točnost u njihovom objavljivanju, te jačanje odgovornosti institucija BiH u ovom procesu.

Novina u predloženom, u odnosu na važeći zakon, jeste elektronsko podnošenje zahtjeva i uvođenje potpuno novog modela proaktivne objave određenih informacija važnih za rad, organizaciju, odlučivanje i finansiranje institucija BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, kako je navedeno u obrazloženju, jačaju se kapaciteti ove institucije, a ombudsmanima se, osim zaštite ljudskih prava, omogućava da snažnije djeluju u njihovoj promociji u skladu sa Pariskim principima.

Izmjenama i dopunama ovog zakona jača se finansijska nezavisnost Institucije ombudsmana, te se naglašava njena uloga u osnaživanju saradnje i dijaloga sa nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH naglašavaju se principi integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostupnjevost pri odlučivanju i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući podjednako suce, tužitelje i članove VSTV-a.

Izmjene i dopune Zakona, između ostalog, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTV-a i uvode obavezu sudaca i tužitelja da prijave imovinu i interese, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu.

Odredbama ovog zakona se, istovremeno, pojačava disciplinska odgovornost sudaca, tužitelja kao i članova VSTV-a za počinjene disciplinske prekršaje.

klix.ba