Bevanda: Akademija ne može šutjeti, ni prešućivati bitna i aktualna pitanja

Izaslanstvo HAZU-a u BiH u kojemu su bili predsjednik akademik Mladen Bevanda i predsjednik Skupštine akademik Josip Muselimović posjetili su Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti, gdje su razgovarali s njezinim predsjednikom akademikom Mehmedom Akšamijom.

Razgovarano je o suradnji dviju akademija tijekom protekle i planovima za ovu godinu. Podsjetimo, HAZU u BiH i BANU prošle su godine organizirale više zajedničkih događanja, znanstvenih skupova, promocija knjiga, izložaba. Po riječima akademika Bevande, ta je suradnja bila veoma korisna, primjerena i poticajna i za jednu i za drugu akademiju.

„Naš posjet BANU i akademiku Akšamiji predstavlja nastavak plodne dosadašnje suradnje i drago mi je što smo i ovoga puta razmijenili mišljenja o aktualnim temama te iznijeli naša viđenja nastavka suradnje. HAZU u BiH pruža ruku suradnje svim akademijama i na tom tragu želimo odnose razvijati i učvršćivati. Prošle smo godine organizirali znanstveni skup na kojemu su, uz našu, sudjelovali i HAZU iz Zagreba, ANU RS-a, BANU… Cilj nam je što više akademija uključiti u zajedničke programe jer svi bismo trebali imati zajedničke interese kad je riječ o razvoju znanosti i umjetnosti kao i napretku Bosne i Hercegovine. Još jednom smo apostrofirali – što su akademije, što je njihovo poslanje i misija. Akademija ne može šutjeti, ni prešućivati neke bitna pitanja od interesa za pojedini konstitutivni narod i za zajedničku nam domovinu Bosnu i Hercegovinu. Glas akademika mora se čuti o pitanjima koja su važna za pojedini konstitutivni narod, za očuvanje njegova identiteta i integriteta, ali su istodobno relevantna i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini. S BANU stvaramo dobre međusobne suradničke i ljudske temelje koje treba znanošću, umjetnošću i kulturom obogaćivati i dalje graditi“, kazao je akademik Bevanda.