U MOSTARU POČINJE 5. KONGRES PSIHIJATARA BiH: Psihijatrija u svijetu promjena

U organizaciji Udruge psihijatara u BiH te suorganizaciji Sveučilišta u Mostaru, Klinike za psihijatriju SKB-a Mostar, Liječničke komore HNŽ-a i Razreda za medicinske nauke Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u BiH, u Mostaru se održava trodnevni 5. kongres psihijatara Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Psihijatrija u svijetu promjena“. Potporu kongresu dale su i Europska i Svjetska psihijatrijska asocijacija. Svečano otvaranje kongresa predviđeno je u Hotelu Mostar u petak, 4. studenog, od 14.40 sati.
„Na kongresu će ugledni psihijatri iz naše zemlje, ali i iz cijele regije, prezentirati najnovije spoznaje o psihijatriji, sadašnjem stanju i novim mogućnostima u prevenciji i liječenju duševnih tegoba. Kongres će biti jedinstvena prigoda da uživamo u profesionalnoj komunikaciji na visokoj razini i razmijenimo svoje ideje i iskustva o važnim temama i izazovima te obogatimo svoje znanje i terapijske vještine, a sve u cilju poboljšanja duševnog zdravlja i liječenja duševnih tegoba“, kaže predsjednik Udruge psihijatara u BiH te predsjednik Kongresnog odbora prof. dr. Dragan Babić.
Na kongresu će, uz predavanja, biti održana i promocija knjige „Uvod u klasifikaciju psihijatrijskih poremećaja u MKB-11“, a promotori su akademici Norman Sartorius, Miro Jakovljević i Osman Sinanović. U nedjelju će, od 9.15 biti promovirana knjiga prof. dr. Veljka Đorđevića „Svitanja“, o kojoj će govoriti prof. dr. Dragan Babić, prof. dr. Marijana Braš, dr. Ivan Landeka i sam autor.

HERCEGOVINA24