Raspored radarskih kontrola do kraja travnja na području HNŽ

PU MOSTAR

  • 26.4. SRIJEDA, na cesti M6/1, Gnojnice (8,30 do 10 sati); Polog (11,00 do 15,30 sati)
  • 28.4. PETAK, na cesti M 17/4, Sretnice (8,00 do 10 sati); Kruševo – Čitluk (10,30 do 14,00 sati)

PU ČAPLJINA

  • 25.4. UTORAK, na cesti R – 425a, Čapljina – Struge – Gabela Polje (9 do 12 sati); na cesti M 6, Domanovići – Bivolje Brdo (13 do 18 sati)
  • 28.4. PETAK, na cesti M 20 , Bobovište – Ivanica (7 do 18 sati)

PU KONJIC

  • 28.4. PETAK, na cesti M 17, Podorašac (10 do 12) sati, na cesti R – 435, Trbića Polje (13 do 14,30 sati)