Mostarski Beverly Hills postaje tajkunsko naselje: SDA-ovi tajkuni nisu zaboravljeni

Osim poluotoka Vojno i Buna, koji se kroz još neusvojene izmjene prostornog plana općine Mostar od površina za sport i rekreaciju preinačuju u individualno i vikend stanovanje, istu sudbinu će doživjeti i brojni lokaliteti na Buni, ali i mostarski Beverly Hills – Bare.

Izmjenama i dopunama prostornog plana tu će se moći graditi objekti za individualno stanovanje što je preinačena namjena za sport i rekreaciju, donosi PRESS.

Brojne parcele u Malom Polju i Blagaju također se preinačuju u individualno stanovanje, da bi pojedinci mogli graditi ili pak legalizirati kuće.

Nakon pisanja portala hercegovina.info o bespravnoj gradnji u Malom Polju, gdje je za sada nepoznati investitor kupio blizu devet duluma zemljišta i intervenira u korito rijeke, inspekcija je zatvorila gradilište. Osim pisanja, gradskoj inspekciji poslali smo i zahtjev za inspekcijski nadzor na ovoj lokaciji, kao i na ranču Hasana Pekušića. Postupanjem po našem zahtjevu utvrđeno je da Pekušić nema dozvole. No, neće im to više biti problem, jer će mirno sve legalizirati.

Parcela u Malom Polju na koju smo slali inspekciju mijenja se novim planom iz „urbano zelenilo park šume i zaštitni pojas“ u – „stanovanje s pretežno individualnom gradnjom“. Kuće izgrađene mimo prostornog i regulacijskog plana na Buni, između ostalog, i dio gdje je gradio Pekušić, mijenja se novim planom iz „površine za sport i rekreaciju” u “stanovanje s pretežno individualnom gradnjom”. Također, još mnoge viletine po Blagaju na više lokacija gdje se nije smjelo graditi, uplanjuju se pod “stanovanje s pretežno individualnom gradnjom”. I ovo nije sve. Pojedinci bliski stranci SDA kupuju ogromna prostranstva oko Mostara, a i njima se izlazi u susret promjenom u “individualnu gradnju”, te zemljište bez mogućnosti gradnje, koje su dobili po nižoj cijeni postaje građevinsko, donosi PRESS.